Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza

1,5% na cele szczegółowe Centrum Ewangelizacji

I Ty możesz wspierać głoszenie Ewangelii.
Rozliczając PIT możesz przekazać 1,5% na cele szczegółowe Centrum Ewangelizacji Diecezji
Łomżyńskiej DOBREGO PASTERZA w Ostrowi Mazowieckiej.
Świadoma decyzja o przeznaczeniu 1,5% podatku na Centrum Ewangelizacji może być pięknym darem
wobec miejsca, w którym dokonuje się ewangelizacja i formacja wielu osób.
Przekazując 1,5% podatku POMAGASZ głosić Dobrą Nowinę i WSPIERASZ różne dzieła charytatywne.
Więcej informacji o tym co robimy znajduje się na stronie internetowej.
Jak przekazać 1,5% ?
W rozliczeniu podatkowym należy wypełnić pola w następujący sposób:
KRS: 0000269678
cel szczegółowy: Centrum Ewangelizacji
Zbiórka 1,5% realizowana jest w ramach współpracy z Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Już teraz dziękujemy za Wasze dobre serca!