Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza

Adwentowy Dzień Skupienia dla Kapłanów Diecezji Łomżyńskiej

    Wydział Duchowieństwa Diecezji Łomżyńskiej zaprasza na adwentowy dzień skupienia dla Kapłanów, który odbędzie się 2 grudnia (czwartek) 2021     w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Zapraszamy wszystkich chętnych Kapłanów, Księży Proboszczów i Wikariuszy do udziału w dniu skupienia. Koszt uczestnictwa to dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

Z racji na różne obowiązki duszpasterskie dzień skupienia będzie podzielony na dwie tury. Pierwsza rozpocznie się przed południem, druga po południu. 

Dzień skupienia będzie prowadzony przez ks. dr Grzegorza Zakrzewskiego, kapłana diecezji płockiej i będzie przeżywany pod hasłem:         „W świecie sakramentu pokuty”. Dla ułatwienia spraw organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w pierwszej lub drugiej turze, poprzez formularz na stronie: centrumewangelizacji.pl lub sms do ks. dr Jarosława Kotowskiego pod numerem telefonu: 509703840. Księża uczący w szkole, tak jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na podnoszenie swoich kwalifikacji – w tym celu otrzymają stosowne zaświadczenie.

Program spotkania:

I Tura- 10.00- 14.00

10.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej ( możliwość spowiedzi).  

10.30- Wprowadzenie w dzień skupienia 

10.35- Konferencja I  „Sakrament pokuty z perspektywy spowiednika i penitentów.” 

11.30- Przerwa 

12.00- Konferencja II „Młodzież jako wyzwanie dla współczesnego spowiednika.”

13.00- Panel dyskusyjny 

13.30- Posiłek

14.00- Zakończenie 

II Tura- 15.00- 19.00 

15.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej ( możliwość spowiedzi). 

15.30- Wprowadzenie w dzień skupienia 

15.35- Konferencja I  „Sakrament pokuty z perspektywy spowiednika i penitentów.” 

16.30- Przerwa 

17.00- Konferencja II „Młodzież jako wyzwanie dla współczesnego spowiednika.”

18.00- Panel dyskusyjny 

18.30- Posiłek

19.00- Zakończenie 

Prowadzący: Ks. Grzegorz Zakrzewski – ksiądz diecezji płockiej, doktor teologii pastoralnej w zakresie katechetyki. Absolwent Szkoły dla Spowiedników oraz Podyplomowego Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. W trakcie Studiów Podyplomowych Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień. Spowiednik, rekolekcjonista. Obecnie Dyrektor Wydziału Katechetycznego KDP.

Formularz zgłoszeniowy:

    Wysłanie formularza jest możliwe po zaznaczeniu trzech zgód związanych z polityką prywatności poprzez kliknięcie na tekst zgód.