Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza

Kontakt

Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Pasterska 2
07-300 Ostrów Mazowiecka
email: kontakt@centrumewangelizacji.pl

Moderator – ks. Andrzej Surdykowski
email:  ks.andrzej@centrumewangelizacji.pl
telefon: 509114457

Wice moderator – ks. Marek Żmijewski
email: ks.marek@centrumewangelizacji.pl
telefon: 513185002

Dane do przelewu:
Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza – Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej
ul. Pasterska 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Numer konta: 23 8923 0008 0024 6583 2000 0003