Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza

Kursy SNE

Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza organizuje Kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji, przy współpracy z Pallotyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji z Lublina i Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji z Białegostoku. Posługujemy w ramach Projektu Pastoralnego Świętego Andrzeja (SESA). Kurs prowadzi ekipa, która jest tworzona  przez świeckich, księży i osoby konsekrowane.

Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała jako odpowiedź na słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15; por. Mt 28, 19). Jest także konsekwencją wezwania Ojca Świętego do nowej ewangelizacji, które zostało wypowiedziane najpierw w Nowej Hucie w 1979, gdzie Papież zapowiedział, że „rozpoczyna się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza”, a następnie w 1983 roku na Haiti, gdzie mówił o konieczności zaangażowania się w nową ewangelizację, „nową w swym zapale, w swych metodach, w swym wyrazie”.

Za inicjatora Szkół Nowej Ewangelizacji uznaje się Jose H. Prado Floresa. Jest on biblistą i ewangelizatorem. Napisał 33 książki na temat ewangelizacji. Dotychczas ewangelizował w 52 krajach na 5 kontynentach. Był również wysłany przez Papieża, by głosić rekolekcje dla księży w 17 krajach.

Duchowość Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego czynnikiem głównym jest otwarcie na Ducha Świętego, aby pod Jego działaniem każdy uczestnik doświadczył nowego spotkania z Chrystusem, jako osobistym Zbawicielem i Panem, oraz nowego zapału ewangelizatora. Idąc za słowami Jana Pawła II, wypowiedzianymi w Częstochowie w 1997 r.: „Duszą Nowej Ewangelizacji jest głębokie życie wewnętrzne, ponieważ tylko ten, kto trwa w Chrystusie przynosi owoc obfity (por. J 15, 5)”, Szkoła Nowej Ewangelizacji za swoją „duszę” uznaje głębokie życie wewnętrzne, dlatego też styl życia duchowego wyznaczają:

  • codzienna modlitwa Słowem Bożym,
  • aktywne uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła – zwłaszcza w sakramencie Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii,
  • współpraca z działaniami Kościoła diecezjalnego – pod przewodnictwem Biskupa.

Podstawą funkcjonowania każdej Szkoły Nowej Ewangelizacji jest oparcie się na trzech filarach: kerygmacie, charyzmacie i wspólnocie (KeKaKo). Każdy z tych elementów jest niezwykle ważny i przejawia się we wszystkich działaniach  SNE.

Głównym narzędziem ewangelizacji i formacji w Szkole Nowej Ewangelizacji są kursy. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi kursami i do udziału w nich podczas najbliższych miesięcy.