Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza

Spotkania dla narzeczonych

Spotkania obejmują dwa weekendy (sobotę i niedzielę) i są prowadzone w formie warsztatowej przez małżeństwo i księdza. Ze względu na formę spotkań (wprowadzenia do poszczególnych tematów przez prowadzących, a następnie indywidualna praca narzeczonych w parach) konieczna jest obecność obojga narzeczonych. Z uwagi na poruszane tematy, SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH stanowią integralną całość, stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. W przypadku nieobecności na części spotkań, narzeczeni nie otrzymają potwierdzenia odbycia przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

Najbliższe spotkania: