Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza

Szkoła ewangelizatorów

Szkoła Ewangelizatorów Diecezji Łomżyńskiej

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości”. (Jan Paweł II, Redemptoris Missio nr 86)

Ewangelizacja wynika z nakazu naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Kościół żyje na tyle, na ile ewangelizuje, a parafia ze swej natury ukierunkowana jest na ewangelizację. Ewangelizacja parafialna powinna zmierzać do odnalezienia głębi życia religijnego jej członków, do odbudowy działalności formacyjnej, odnowienia i pogłębienia modlitwy. Pomocą w realizacji tego celu służą aktywni świeccy, jak też małe wspólnoty formacyjne i rodziny.

     Celem funkcjonowania Szkoły jest formacja dojrzałych chrześcijan odpowiedzialnych za Kościół, oraz wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia ewangelizacyjne. Chcemy przybliżyć konkretnie, czym jest zagadnienie ewangelizacji po to, aby ewangelizator, mógł wiedzieć, jakie orędzie głosi. Ale też by ta ewangelizacja była mądra, przemyślana i oczywiście by była jak najbardziej skuteczna.

Szkoła trwa dwa lata. Spotkania będą odbywać się w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej,  ul. Pasterska 2. Na I roku jest 5 spotkań, a na II roku jest 3 spotkania w ciągu roku.  Tematy, które między innymi będą podejmowane podczas spotkań:

1.Rola świeckich w Kościele i powszechne powołanie do ewangelizacji.

2. Miejsce parafii w Kościele i metody ewangelizacji we wspólnocie parafialnej.

3.Głoszenie kerygmatu.

4. Dobre wykorzystanie Pisma Świętego w  głoszeniu Dobrej Nowiny.

5. Narzędzia nowej ewangelizacji i rola świadectwa.

6. Strategia ewangelizacji oraz inne narzędzia ewangelizacji indywidualnej i grupowej.

Rok I

W tym roku nie będzie naboru na ROK I. Chcemy poświęcić ten czas na spotkania i formację osób, które przez ostatnie lata zakończyły już dwuletni cykl spotkań i  pragną dołączyć do grona osób świeckich chcących włączyć się w dzieło ewangelizacji naszej diecezji.

Rok II

Pierwsze spotkanie roku II  odbędzie się 16 października 2021 w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Pasterska 2; wejście od ul. Rataja).  Zaczynamy Adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 10:00 w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Zakończenie ok. 14:30. 

Zjazdy roku II:

16 października  2021 – „Wspólnoty w Kościele”

23 kwietnia 2022 – „Jak dziś ewangelizować?”

11 czerwca 2022 – „Podsumowanie i zakończenie roku II”

Więcej informacji pod numerami telefonu ks. Andrzej Surdykowski 509114457 i ks. Marek Żmijewski 513185002.