Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza

O nas

W dniu 22 czerwca 2020 r. Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski powołał do istnienia Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.  Jest ono dziełem formacyjno-ewangelizacyjnym o zasięgu diecezjalnym, podlegającym Biskupowi Łomżyńskiemu. Celem Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej (CEDŁ)   jest ewangelizacja (Mt 28,19; Mk 16,15), realizowana poprzez głoszenie kerygmatu oraz formację osób świeckich do  czynnego i praktycznego podjęcia misji ewangelizacyjnej. Pierwszorzędnym narzędziem działania CEDŁ jest organizacja różnych form rekolekcji, prowadzenie spotkań ewangelizacyjnych i formacja ewangelizatorów. Według statutu zatwierdzonego przez Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego w dniu 22 czerwca 2020r. zadaniami Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej są:

  1. Prowadzenie spotkań ewangelizacyjnych i promujących nową ewangelizację w parafiach.
  2. Organizacja i prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych.
  3. Formacja osób świeckich w ramach Diecezjalnej Szkoły Ewangelizatorów.
  4. Organizacja Kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji.
  5. Prowadzenie dni skupienia dla różnych grup formacyjnych.
  6. Prowadzenie spotkań ewangelizacyjno- formacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  7. Prowadzenie spotkań formacyjnych dla narzeczonych i małżonków.
  8. Organizacja warsztatów dla osób uzależnionych.

Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej jest utworzone przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.  Moderatorem CEDŁ jest ks. Andrzej Surdykowski, a Wice moderatorem  – ks. Marek Żmijewski. Moderatorzy w ramach koordynacji pracy CEDŁ współpracują z Przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej oraz Proboszczem parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.