Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza

Seminarium Odnowy Wiary – Ostrów Mazowiecka

Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na wyjątkowe rekolekcje Seminarium Odnowy Wiary, które rozpocznie się 2 lutego 2023r.

Czym jest SOW?

Seminarium Odnowy Wiary to rekolekcje w życiu codziennym prowadzące do pogłębienia wiary przez odkrywanie podstawowych jej prawd, osobiste oddanie życia Jezusowi i rozbudzenie darów otrzymanych w sakramencie chrztu                         i bierzmowania. 

Jak wyglądają takie rekolekcje?

Rekolekcje trwają przez 12 spotkań, w czasie których głoszony jest kerygmat, czyli Dobra Nowina. Każdy tydzień to określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego.  Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 19.00. Uczestnicy Seminarium zaproszeni są do codziennej, indywidualnej pracy z podręcznikiem formacyjnym. Spotkania  w Centrum Ewangelizacji składają się ze stałych elementów:

-Wspólna  modlitwa

-Konferencja tematyczna

-Świadectwa

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” Mt 11,28

Miejsce: Dolna sala konferencyjna w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej, ul Pasterska 2. Wejście do Centrum od ulicy Macieja Rataja. 

Czas: 12 spotkań będzie się odbywać w czwartki o godz. 19.00 w Centrum Ewangelizacji. Pierwsze spotkanie 2 lutego 2023r. ( Spotkania będą trwać ok 1,5 godz.) 

Koszt: Dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów za podręcznik formacyjny dla każdego z uczestników.

Rekolekcje są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Zapisy po pierwszym spotkaniu, czyli 2 lutego 2023 w dolnej Sali Centrum Ewangelizacji w Ostrowi Mazowieckiej. 

Wszelkie pytania proszę kierować pod numerem 509114457- ks. Andrzej Surdykowski 

Bóg ukochał Cię odwieczną miłością. Nigdy o Tobie nie zapomina. Nie gorszy się Twoimi słabościami, nie liczy Twoich grzechów. Pragnie przygarniać Cię każdego dnia, zadbać o Ciebie, byś nie chodził spragniony.

Czy Mu wierzysz?

Czy chcesz poznać TAKIEGO Boga, który nieskończenie Cię kocha?

Czy chcesz doświadczyć prawdziwej wolności?

PRZYJDŹ NA SEMINARIUM ODNOWY WIARY W CENTRUM EWANGELIZACJI DOBREGO PASTERZA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ!!!

ZAPRASZAMY!