Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 „BŁOGOSŁAWMY DZIECIOM”,

czyli warsztaty umiejętności wychowawczych 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” przeznaczone są dla rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli, którzy chcą doskonalić umiejętności wychowawcze i nauczyć się błogosławić dzieciom:

  • stawać się bardziej świadomi, czy słowa, które kierują do dziecka, są błogosławieństwem czy przekleństwem,
  • nawiązywać dobry kontakt z dzieckiem, zwiększyć szanse, że będzie wiedziało, że jest kochane,
  • stawiać dzieciom wymagania i zachęcać je do współpracy, nie stosując przemocy,
  • uzyskać większą wolność w wyborze takich słów i metod, które będą spójne z nauczaniem Jezusa.

Zapraszamy zarówno tych rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli, którzy w kontakcie z dzieckiem doświadczają trudności (często czują się bezsilni, mają nadmierne poczucie winy, nie są zadowoleni ze swoich dotychczasowych metod i relacji z dzieckiem), jak i tych, którzy dobrze sobie radzą i chcieliby swoją relację z dzieckiem jeszcze bardziej pogłębić; tych rodziców, którzy zajmują się dziećmi na co dzień, jak i tych, którzy widują się z nimi bardzo rzadko. Nie jest konieczny udział obojga rodziców.

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” to program warsztatów psychoedukacyjnych. Opracowany został w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Joannę Sakowską na podstawie książki Adele Faber i Elaine Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Program „Błogosławmy Dzieciom” to program warsztatów psychoedukacyjnych z wybranymi elementami psychoterapii i rozwoju duchowego. Opracowany został przez Alicję Zagrodzką i Joannę Lisotę na podstawie „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz „12 kroków dla chrześcijan” i Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga, a także Pisma Świętego, książek Marii Vadii Twój język ma moc i Merlina R. Carothersa Moc uwielbienia oraz wykładów ks. Zbigniewa Wądrzyka.

Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” będą pod stałą superwizją.

Osoby prowadzące: 

Anna Kotwica – psycholog, absolwentka studiów magisterskich na KULu w ramach specjalizacji: psychologia rodziny i wychowawcza. Doświadczenie zawodowe nabywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez diagnozę przyczyn trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych oraz terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym, Zespołem Aspergera, trudnościami wychowawczymi. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Ponadto uczestniczyła w szkoleniach z zakresu neurodydaktyki – nauki przyjaznej mózgowi – oraz podejścia SELF-REG S. Shankera. Aktualnie uczy się w 4-letniej Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Psychoedukacji INTRA w Warszawie

Katarzyna Karpiej – ukończyła studia na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła też podyplomowe studia w zakresie logopedii w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Od kilkunastu lat pracuje zawodowo w Zespole Szkół Specjalnych. Na przełomie lat pracy pełniła m.in. funkcję wychowawcy klasy oraz opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Aktualnie w pracy zawodowej zajmuje się głównie diagnozą i terapią uczniów z wadami artykulacji i zaburzeniami mowy. Dodatkowo pracuje również jako terapeuta w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Ukończyła szkolenie przygotowujące do prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci „Akademia Mocy”

Obydwie prowadzące ukończyły szkolenie w Ośrodku Rozwoju Edukacji uprawniające do prowadzenia warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Każda z nich ma kilkoro dzieci. Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” uczyły się prowadzić pod czujnym okiem dr Alicji Zagrodzkiej i Joanny Lisoty.

JESIENNA EDYCJA WARSZTATÓW „BŁOGOSŁAWMY DZIECIOM”

Termin: w poniedziałki od 17.30 do 21.00 (14 spotkań po 3,5 godziny), od 12 września do 19 grudnia.

Miejsce: Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej DOBREGO PASTERZA w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Pasterska 2

Opłata: 70 zł za spotkanie, (płatne z góry za każdy miesiąc do 10 dnia danego miesiąca) plus 100 zł jednorazowa opłata za materiały (m.in. 3 książki). Jeśli dla kogoś brak pieniędzy miałby stanowić przeszkodę w zgłoszeniu się na warsztaty, prosimy o kontakt. UWAGA! W razie rezygnacji wpłata na materiały nie podlega zwrotowi, a zakupione materiały pozostają do dyspozycji osób prowadzących. Wpłata: na materiały – po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem otwarcia grupy.

Zapisy i pytania: zgłoszenia na warsztaty oraz ewentualne pytania proszę przysyłać na adres warsztatyostrowmaz@misja.kylos.pl  lub pod numerem telefonu: Anna Kotwica  – 608038160,